Projek Kambing Tenusu

Latar Belakang

Written by Super User on .

  • AGROPOLIS UniSZA telah diluluskan penubuhannya oleh Mesyuarat Pengurusan UniSZA (MPU) pada 31 Julai 2013 dan oleh Mesyuarat Senat pada 24 November 2013.
  • Pusat Penyelidikan Pertanian di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kuala Terengganu dengan fungsi dan aktiviti yang merangkumi kepelbagaian penyelidikan agroindustri di peringkat huluan dan hiliran.
  • Menjadi sumber ilmu dan pengetahuan untuk menjalankan khidmat bakti kepada masyarakat.