Latar Belakang

Written by Super User on .

PENAWARAN PROGRAM
Institut akan menawarkan program mod penyelidikan untuk program sarjana dan doktor falsafah dalam bidang yang berkaitan. Institut juga bercadang untuk menawarkan program Sarjana Sains Herba dalam bentuk mod campuran.

STRATEGI PELAKSANAAN

Halatuju penjenamaan dan penstukturan semula bagi tempoh 5 tahun ialah seperti berikut:

Penghasilan teh herba dengan kandungan bahan aktif berpiawai
Penghasilan anak benih pisang melalui teknik tisu kultur
Penghasilan effective microorganism sebagai baja tanaman
Penghasilan anak kambing melalui teknik pemindahan embrio

Kelestarian AGROBIOTEK dapat dilihat melalui halatuju yang menggunakan bioteknologi sebagai kaedah dalam menyelesaikan masalah berkaitan pertanian.
Penjenamaan dan penstrukturan ini telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan UniSZA Bil 16/2017 bertarikh 31 Mei 2017.