Objektif

Written by Super User on .

  • Menjadi pusat kemajuan pertanian yang mapan.
  • Menjalankan penyelidikan, pengembangan dan melaksanakan program penghasilan pertanian setempat.
  • Mempromosi dan menyokong pengembangan pertanian mapan di peringkat nasional dan antarabangsa.
  • Merancang dan memberi sumbangan dalam merialisasikan jaminan bekalan makanan (Food Security).
  • Melahirkan modal insan yang berkemahiran dalam bidang pertanian & Pengurusan bagi mendokong dasar-dasar agromakanan negara.