Program Yang Ditawarkan

Written by Super User on .

Sains Teknologi Makanan

 • Pemprosesan makanan
 • Penambahbaikan Produk
 • Pembangunan Produk Herbal
 • Keselamatan dan Kualiti Makanan dan Pembungkusan Makanan.

Sains Pertanian

 • Nutrisi Tanaman
 • Kesuburan Tanah
 • Sistem Pengeluaran
 • Apikultur
 • Pengurusan Pengairan
 • Pengawalan Biologi Perosak
 • Mikrobiologi Tanaman
 • Permodelan Pengeluaran Tanaman

Sains Pengeluaran Ternakan

 • Pengeluaran Pastura
 • Sistem Reproduktif 
 • Sistem Pengeluaran Ruminen
 • Formulasi Makanan Ternakan
 • Pengurusan Perosak Intergrasi
 • Perlakuan Ternakan