• PROGRAM
  • Strategi Pelaksanaan

Strategi Pelaksanaan

  • Melaksanakan penyelidikan yang terkini yang bersifat applied fundamental dan terkehadapan.
  • Kerjasama dengan institusi penyelidikan yang lain di dalam dan luar negara.
  • Hasil penyelidikan dikembangkan di pusat-pusat pengembangan.
  • Hasil penyelidikan dipindahkan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat setempat.

Print Email